Privacyverklaring

Hoe ga ik om met jouw persoonsgegevens?

Larotu Websites & Design vindt jouw privacy belangrijk en daarom ga ik zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je met mij deelt. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik dat doe. Heb je hier vragen over, dan kun je mij alijd bereiken via info@larotu.nl.

Larotu Websites & Design, gevestigd aan Hogeweg 17, 5914 BA Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

LAROTU Websites & Design
Lara Tuk
Hogeweg 17
5914 BA Venlo
+31 647 784 560
info@larotu.nl
KvK: 14130960
https://larotu.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018

Verwerking persoonsgegevens

Larotu Websites & Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Doelen verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten aan je te leveren die je hebt afgenomen
 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) mijn diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte
 • Om jouw gegevens te beschermen tegen gevaren van buitenaf (IP-adres)

Bij het invullen en verzenden van het contactformulier op mijn website worden de ingevulde gegevens naar het e-mailadres van Larotu Websites & Design gestuurd en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn opgegeven. Geen van deze gegevens worden met derden gedeeld.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@larotu.nl.

Gegevens over jouw activiteiten op mijn website via Google Analytics

Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

De gegevens over jouw activiteiten op mijn website en welke browser en welk apparaat je gebruikt, worden verwerkt door Google Analytics. Hierbij anonimiseer ik je IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als persoon te identificeren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, ook niet met specialisten van Google.

Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. Op deze wijze voldoe ik aan de wettelijke verplichting onder de AVG t.a.v. de diensten die afgenomen worden bij Google Analytics.

Cookies

Ik gebruik functionele cookies, cookies om bezoek te meten en cookies voor social media-integratie.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik  je geïnformeerd over cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting bij mijn cookieverklaring of op veiliginternetten.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Jouw persoonsgegevens worden alleen met partners en derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

Reacties van bezoekers kunnen door de geautomatiseerde spamdetectie-service van Aksimet geleid worden. De privacyverklaring van Akismet is hier te vinden.

Van deze website worden regelmatig backups gemaakt en in een beveiligde omgeving bewaard bij de hostingpartner Totaaldomein B.V., bij cloudprovider Google Drive en Dropbox en bij WordPress website dashboard ‘ManageWP’.

Klik op de onderstaande links om de verschillende privacyverklaringen te openen in een nieuw tabblad.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Larotu Websites & Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik, toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@larotu.nl.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw en mijn gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@larotu.nl.

Op deze website worden alle bezoeken en interacties op ongeregeldheden gecontroleerd met behulp van Ithemes Security Pro. Daarnaast worden alle gehoste zaken gemonitord door Totaaldomein B.V.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gegevens worden alleen via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het ‘groene slotje
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met twee-factor authenticatie
 • Beveiligingsupdates van websites, modulen en plugins waar ik mee werk worden direct doorgevoerd
 • Deze website is op meerdere manieren beveiligd met behulp van Ithemes Security Pro

Uiteraard neemt ik ook offline beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites bij Larotu Websites & Design

Ik bouw websites veelal met behulp van WordPress. Dit systeem bestaat uit een framewerk gebouwd door een online community van ontwikkelaars en programmeurs. Het framewerk maakt gebruik van plugins of modulen waarmee specifieke stukjes functionaliteit geïntegreerd kunnen worden in je website. In alle code kunnen zwakheden, fouten of lekken zitten. Ik ben niet verantwoordelijk voor codes van anderen. Ik gebruik alleen door WordPress aanbevolen plugins en modulen, en voer aangekondigde beveiligingsupdates direct uit.

Webhosting bij Larotu Websites & Design

Je website wordt gehost bij een provider van jouw eigen keuze, waar jij zelf een contract mee hebt afgesloten. Je kunt er ook voor kiezen je site te hosten bij Larotu Websites & Design. Ik ben reseller van Totaaldomein B.V. een professionele, Nederlandse webhost-provider. De server is ondergebracht in een Nederlands datacentrum en hardware en de basissoftware worden beheerd en onderhouden door de professionals van Totaaldomein B.V.

Totaaldomein B.V. doet er alles aan om jouw informatie en website te beveiligen. De privacyverklaring van Totaaldomein B.V. is onder deze link te vinden.

Laat je je website hosten door Larotu Websites & Design en / of laat je je domeinnaam door mij registreren, dan maak ik gebruik van Totaaldomein B.V. als verwerker. Voor het registreren van domeinnamen, moet ik de persoonsgegevens doorgeven aan de registrerende partij. Voor .nl domeinnamen is dat de SIDN.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn hostingdiensten kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden overhandigd.

Ik heb een verwerkersovereenkomst met Totaaldomein B.V. Op deze wijze voldoe ik aan de wettelijke verplichting onder de AVG t.a.v. de diensten die afgenomen worden bij Totaaldomein B.V.

Aanpassen privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat mijn privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Ik raad je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal ik ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.